- - - - - GIMNAZJALISTO! ZAPRASZAMY 7 CZERWCA 2016 R. w godz. 9.30 - 14.30 NA KOLEJNY DZIEŃ OTWARTY DLA GIMNAZJALISTÓW - - - - -

Szkolne Koło KSM u SIÓSTR ALBERTYNEK

       29 listopada 2012 roku Szkolne Koło KSM razem z opiekunami: p. Renata Urbanik i p. Henrykiem Kuczajem odwiedziło Sanktuarium "Ecce Homo" oraz siostry albertynki. Siostra Agnieszka przybliżyła uczestnikom wycieczki sylwetkę św. Brata Alberta i jego dzieło, oraz zaprosiła do wspólnej modlitwy. Członkowie KSM-u mieli okazję zobaczyć udostępnioną niedawno dla zwiedzających celę bł. Bernardyny Jabłońskiej. Ostatnim punktem spotkania była wspólna herbata.

       Biorący udział w spotkaniu wyrazili chęć podjęcia wolontariatu u sióstr albertynek podczas przygotowań do Wigilii dla bezdomnych.

wróć do strony głównej