- - - - - Z A P R A S Z A M Y _ G I M N A Z J A L I S T Ó W - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Twoim kluczem do sukcesu. - - - - - Z A P R A S Z A M Y _ G I M N A Z J A L I S T Ó W - - - - -

Szkolne Koło KSM u SIÓSTR ALBERTYNEK

       29 listopada 2012 roku Szkolne Koło KSM razem z opiekunami: p. Renata Urbanik i p. Henrykiem Kuczajem odwiedziło Sanktuarium "Ecce Homo" oraz siostry albertynki. Siostra Agnieszka przybliżyła uczestnikom wycieczki sylwetkę św. Brata Alberta i jego dzieło, oraz zaprosiła do wspólnej modlitwy. Członkowie KSM-u mieli okazję zobaczyć udostępnioną niedawno dla zwiedzających celę bł. Bernardyny Jabłońskiej. Ostatnim punktem spotkania była wspólna herbata.

       Biorący udział w spotkaniu wyrazili chęć podjęcia wolontariatu u sióstr albertynek podczas przygotowań do Wigilii dla bezdomnych.

wróć do strony głównej