- - - KOLEJNY DZIEŃ OTWARTY 15 KWIETNIA 2015 ( ŚRODA ) W GODZ. 9.00 - 15.00 - - - ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW

Szkolne Koło KSM u SIÓSTR ALBERTYNEK

       29 listopada 2012 roku Szkolne Koło KSM razem z opiekunami: p. Renata Urbanik i p. Henrykiem Kuczajem odwiedziło Sanktuarium "Ecce Homo" oraz siostry albertynki. Siostra Agnieszka przybliżyła uczestnikom wycieczki sylwetkę św. Brata Alberta i jego dzieło, oraz zaprosiła do wspólnej modlitwy. Członkowie KSM-u mieli okazję zobaczyć udostępnioną niedawno dla zwiedzających celę bł. Bernardyny Jabłońskiej. Ostatnim punktem spotkania była wspólna herbata.

       Biorący udział w spotkaniu wyrazili chęć podjęcia wolontariatu u sióstr albertynek podczas przygotowań do Wigilii dla bezdomnych.

wróć do strony głównej